Koneoppiminen osana verkkokauppa markkinointia

Internetissä markkinointi on nykypäivänä haastavaa valtavan kilpailun takia, ja tämä on etenkin kovaa eri nettikauppojen välillä, sillä teknologian kehittyminen on tehnyt oman verkkokaupan perustamisesta hyvin helppoa. Lisäksi, valmiit firmat joutuvat lisäksi jatkuvasti monitoroimaan kilpailijoiden toimia. Tässä artikkelissa käsittelemme, kuinka voi hyödyntää aivan uusinta huipputeknologian osa-aluetta, koneoppimista, osana netissä shoppaileville kohdennetun markkinoinnin kehittämisessä.

Koneoppiminen – tulevaisuuden käytössä jo tänä päivänä

Koneoppimisella tarkoitetaan tekoälyn yhtä osa-aluetta, jossa pyritään parantamaan ohjelmiston toimintaa hyödyntämällä pohjatietoa ja mahdollisesti käyttäjän toimintaa lisänä. Koneoppimisen avulla kone voi esimerkiksi käydä valtavan määrän dataa läpi ja sen lukuisia yhdistelmiä, ja sitä kautta muodostaa uusia tapoja toimia. Tekoälyyn verrattuna, koneoppiminen on varsin rajoittunutta mutta silti hyvin tehokas työkalu moneen tietotekniseen käyttöön mukaan lukien verkkomarkkinointiin. Nykyään koneoppiminen on käytössä myös pörssimarkkinoiden analysoinnissa. Koneoppimista on muun muassa valvomaton oppiminen, jossa kone löytää itsenäisesti tilanteita ilman ohjausta, ja ehdottaa niihin parannuksia. Valvotussa oppimisessa, koneen havainnointi on rajoitettu tiettyihin erityistilanteisiin.

 

Koneoppiminen osana verkkomarkkinointia

Koneoppiminen on hyödyksi monessa eri markkinointiaspektissa, jotka liittyvät verkkokauppojen markkinointiin. Koneoppiminen tulee olemaan erityisen hyödyllistä verkkokauppojen hakukoneoptimoinnissa, jossa kone pystyy tekemään valtavan määrän eri hakuja ja niiden lukemattomia yhdistelmiä lyhyessä ajassa. Massiivisen datan pohjalta, kone pystyy ehdottamaan kuinka hakukoneita voi optimoida. Parannusten kautta myös pienempi verkkokauppa voi onnistua lokeroimaan itsensä tehokkaaseen markkinarakoon ja kasvattamaan kaupan liikennettä merkittävästi.

Yhtä lailla, koneoppiminen antaa verkkokaupan pitäjälle mahdollisuuden ymmärtää paremmin asiakkaitaan. Ohjelmistoon voi syöttää merkittävän määrän dataa, joka pohjautuu siihen kuinka asiakkaat ja muu yleisö on asioinut verkkokaupan Internet sivuilla. Koneoppimisen kautta, heidän valintojaan voidaan tarkastella merkittävällä tarkkuudella ja sen pohjalta voidaan muodostaa analyysiä, mitä asiakkaat etsivät, mistä he pitävät ja eivät pidä. Koneoppimisella saatu data voi siten ohjata verkkokauppaa markkinoimaan tuotteitaan järkevämmin siten, että ne sopivat paremmin asiakaskunnalle ja poistaa tuotekategoriat, joista asiakkaat eivät ole kiinnostuneita. On selvää, että vastaavaa analyysiä pystytään tekemään jo nyt ihmisvoimin, mutta koneoppimisen avulla, analyysistä voi tulla syväluotaavampaa ja huomattavasti nopeampaa, sekä täysin puolueetonta.

Koneoppiminen on myös onnistunut kasvattamaan myyntiä tarkkailemalla trendejä. Koneoppimisen avulla, ei ole pelkästään mahdollista huomioida alkaneita trendejä, vaan ennustaa, mitkä saattavat olla esimerkiksi tulevan kevään muotitrendit. Ennustettavuutta voi myös hyödyntää osana hinnoittelua, jonka avulla siitä voi tehdä dynaamisempaa ja reagoivaa.

Verkkokauppa on kasvanut valtavan tuottoisaksi kaupankäynnin osa-alueeksi ja sen on ennustettu jatkavan kasvua. Koneoppimisella on tärkeitä vaikutuksia myös verkkokaupan ja sen markkinoinnin edistämiseksi. Etenkin asiakaspalvelu on hiljalleen siirtymässä enemmän koneoppimista hyödyntävään, automatisoituun palveluun ja esimerkiksi verkkokauppajätti Amazon hyödyntää teknologiaa jo. Myös pienemmillä verkkokaupoilla on mahdollista hankkia itselleen osittain automatisoituja, koneälyä hyödyntäviä asiakaspalvelurobotteja vaikka toistaiseksi ne kykenevät vain yksinkertaisten asiakaspalvelu ongelmien ratkaisemiseen. Siitä huolimatta, ne voivat vapauttaa myös pienemmille verkkokaupoille resursseja, jotka voi hyödyntää paremmin esimerkiksi markkinointiin ja tuote kategorioiden laajentamiseen.

Listasimme useita käytännöllisiä osa-alueita, joissa koneoppimista voi jo nyt hyödyntää osana verkkokauppojen markkinoinnin optimointia. On selvää, että koneoppiminen on vielä teknologisen matkansa alussa, mutta jo nyt monille moderneille markkinoijille on selvää, että se on erittäin tehokas markkinointityökalu!